SNNameEmailMobile
1Capt. Mahbubul Alamssmarine50@gmail.com01711809277
2Capt. A K M Alamgirc.akm.alamgir@gmail.com01819535838
3Capt. M. Altafur Rahmancapaltaf@yahoo.com01819390070
4Capt. Zillur Rahman Bhuiyanzillur.bhuiyan@gmail.com01922666111
5Capt. Mukhtar Hamid Khan mhk918@gmail.com01819322348
6Capt. A T M Anwarul Haquecapt.anwar57@gmail.com01977418888
7Capt. S. M. Kabirul Islam kabirkhl@gmail.com 01711218935
8Capt. M. Rafiqul Islam starpathgroup@yahoo.com01611217666
9Capt. Syed Zahid Hossain Chwcaptainzahid2000@gmail.com01711760074
10Capt. Motahar Hossaincapt.motahar10@gmail.com01712667094
11Engr. Muhammad Dilawar Hossainengrmdh@gmail.com01613151719
12Capt. Syed Amir Ahmedcapt.amir@unicornship.com01711845970
13Capt. Syed Jane Alamuitschittagong@gmail.com01711429700
14Capt. Shamshad Ahmed Khancptshamshadak@gmail.com01819328985
15Capt. Mahfuzul Islampentactg@yahoo.com01619312059
16Capt. Md. Nasir Hussainhmdnasir@yahoo.com01713175092
17Capt. Manucheher M Iqbalmanucheher.iqbal@gmail.com01713124125
18Capt. Fazlur Rahman Chowdhurycaptfrchy@gmail.com01727239265
19Capt. Fasihur Rahmancaptainfasihur@gmail.com01714136110
20Capt. Gazi Abdul Alicapt.gazi@gmail.com01811802222
21Capt. Amir Hossainamir.captain@yahoo.com01711390950
22Capt. Obaidul Haque Khancapt.ohkhan@gmail.com01720117242
23Eng. Mohammad Eliaseliasctg@gmail.com01730047440
24Capt. Mozibur Rahman Khanmkh918@gmail.com01675021561
25Capt. Ahmad Abu Jonayed Chwcapt.jonayedchy@gmail.com01815703320
26Capt. M. B. Zamancapt.b.zaman@gmail.com01720564701
27Capt. M Sakhawat Hossainsakhawat.komol29th@gmail.com01816484820
28Capt. Kader E Kibriacapt.kader@gmail.com01726542555
29Capt. Shafiul Alam Bhuiyancapt.shafiul@gmail.com 01753933111
30Engr. Mohammad Khalequzzamanrajuzaman@yahoo.com01715189106
31Capt. Anis Ahmed Khancaptanis52@gmail.com01712773624
32Capt. Ahsan Habibahsanhabib29@yahoo.com01759150285
33Capt. Md. Moin Uddincaptmdmoin@yahoo.com01712183734
34Capt. Mohammed Zakariacapt.m.zakaria@gmail.com01713489689
35Capt. Naimul Haquehnaimul@gmail.com01712251844
36Capt. Iftekhar Uddin Chowdhurycapt_iftekhar@yahoo.com01755636813
37Capt. Ataur Rahman Siddiquecapt.ataur@gmail.com01734144194
38Capt. Mohammed Jashim Uddin jashim1009@yahoo.com01619382196
39Capt. Md. Anam Chowdhurycaptanam.chy@gmail.com01711720036
40Capt. Md. Nurul Islamcaptnislam@yahoo.com01711781711
41Capt. Shafiqul Quader Towfiquesqtowfique@yahoo.com01712250783
42Capt. Mohammed Saiful islamcaptsaifislm@gmail.com01712285360
43Capt. AKM Mamunakmmamun2003@yahoo.com01619 615086
44Capt. Mukhlesur Rahmanrahman.mukhlesur@yahoo.com01715034510
45Capt. Anwarul Karim Chowdhuryanwarulkarimchowdhury@gmail.com01818284925
46Capt. S.M. Nuruddin Jahangirsmnjahangir@gmail.com01819387937
47Capt. Masudur Rahman Saieemcapt.mrsaieem@gmail.com 01830052385
48Capt. Taufiqul Bari Khancapttaufique@gmail.com01915554434
49Capt. Md. Belal Uddincapt.mbelal@gmail.com01815115826
50Capt. Mohamed Abed Ibrahimibrahim2782@yahoo.com01912505916
51Engr. M. Obaidullah Ibne Bashirobaid.bashir@gmail.com01713000925
52Capt. M. Ariful Ghani Chowdhuryarifulgc@yahoo.com01817749547
53Capt. A.K.M Jafar Ibrahimjafar31st38@gmail.com01741015737
54Capt. SK. Tosaddek Hossaintosaddekhossain@yahoo.com01711887385
55Capt. Sk. Md. Shaheen Iqbalcapt.shaheen@interport.org01711690027
56Capt. Md. Yusuf Khaled Sikdersikder2206@gmail.com01716140184
57Capt. Nikhil Ranjan Biswasbiswasnr691@yahoo.com01712613496
58Engr Md Feroj Mahmudeferozmahmud@gmail.com01731-886756
59Capt. Md Ahasan Habib (Khulna)habib_mariner@yahoo.com01712-854266
60Capt. Md. Ahsan Ul Ferdowscaptferdows@gmail.com01711 272056
61Capt. Md Zahidul Haquecapt.zahid70@gmail.com01711352860
62Capt. Arif Mahmoodarifmahmud63@gmail.com01711930222
63Capt. Fazlay Uddin Chowdhurycaptainfazlayuddin@gmail.com01766130834
64Engr. Md. Anisur Rahmananis.sonia@yahoo.com01715782595
65Capt. A. Naser Md. Muniruzzamancapt.munir58@gmail.com01719777921
66Capt. Abul Hasan Sikderhasanafroza@yahoo.com01794137048
67Capt Salah Uddin Mahmoods.uddinmahmood30th@yahoo.com01911228190
68Capt. Abdul Karimcaptkarim1969@gmail.com01817088897
69Capt. Mohammed Haider Alibatdh_h@hotmail.com01934460595
70Engr. Md. Touhidur Rahmanmarine_ngnr@yahoo.com01790014412
71Capt.Md. Abdullah Al Mamunaalmamun00@yahoo.co.uk01732309302
72Capt. Abdur Rahmanbulbulabdur1965@gmail.com01858710028
73Capt. Md. Murad Hossaincaptmuradbd@gmail.com01715451177
74Engr. Nazmul Hasannazmulhomna@gmail.com01712202165
75Capt. Miron Md. Saifuddinsaifuddinmiron@gmail.com01711371611
76Engr. Shaikh Mohon Uddinsmohon27th@gmail.com01720003170
77Capt. Alauddin Al Azadaaazad2009@gmail.com01827033046
78Capt. Qazi Kamal Newazcapnewaz@gmail.com01819312387
79Capt. Masud Ranacapt.masudrana@gmail.com01727240049
80Engr. Alaf Khanalaf.khan74@gmail.com01723355749
81Capt. Mohammed Shahadot Hossainshahadot.hossain@gmail.com01675 098025
82Engr. Mohammad Nasirmnasir14th@ymail.com01719 560487
83Capt. Mohammad Ershadul Alam meanar14@yahoo.com01842644707
84Capt. Md Towhidul Islamcapt.towhidul@gmail.com01815656888
85Capt. Md Mozaharul Islamsohag1993@gmail.com01670426276
86Engr. Mohammad Abu Tareq mat78bd@yahoo.com01715499399
87Capt. Mohammad Farooq Hossainmdfarooqhossain@gmail.com01972124622
88Engr. Mohammed Kamalkamal.revcon@gmail.com
01675098025
89Capt. Obaidur Rahmanobaid2054@gmail. com01915810409
90Engr. Mohammad Fazlul Kabirfazlul30th@yahoo.com01737408479
91Capt. Monir Uddin Monsurymonirmonsury@gmail.com01711270045
92Capt. Md. Nurul Mostafacaptmostafa@yahoo.com01711432928
93Engr. Md Al Mamunal.mamun38th@gmail.com01716530686
94Capt. Abu Sayed Mohammad Sadiqcapt.sadiq72@gmail.com01720229443
95Engr. Arifur Rahman Khanarifurwms@gmail.com01713104161
96Capt. Mujibor Rahman (Nasirabad)captain_mujibur@yahoo.com01711221619
97Engr. Monzur Ahmedmonzurahmed36@yahoo.com01674619612
98Engr. Shahjahan Chowdhuryshahjahanchy@yahoo.com01815656999
99Capt. Mohammad Salek crystalmaritime880@gmail.com01711750265
100Capt. Abdul Hai capt.abdul.hai1@gmail.com01712210890
101Capt. Md Ashikur Rahman md.ashikur72@gmail.com01711237026
102Capt. Md. Rafiqul Islam rafique.islam57@gmail.com01784339933
103Capt. Mohammed Serajun Nabicapt.msnabi@gmail.com01727188110
104Engr. Md. Showkat Hossain showkath35@yahoo.com
01711989899
105Engr. Shafi Kamalmdshafikamal5@gmail.com01716159500
106Engr. Mohammad Shahid Ullahpalash33rd@yahoo.com01712621135
107Engr. Sharif Mostofa Sohagsohagsharif1981@gmail.com01916042702
108Engr. Md. Saidul Karimsaidul2153@yahoo.com01718253965
109Capt. F.M. Tariqul Islamcapt.fmti68@gmail.com01629722247
110Engr. Muhammad Sarwar Alamalamsarwar.bd@gmail.com01818376161
111Capt. Md. Jahangir Alalm Chowdhurycapt_jahangir66@yahoo.com01711750043
112Capt. Mohammad Ali Zobair Hossainzobairhossain@gmail.com01712857196
113Capt. Syed Obaidul Barisyed0075@yahoo.com01973042408
114Engr. Md. Shariful IslamSharifr2000@gmail.com01716481925
115Capt. Abu Naser Mohammed Abdullah Mazumderabu_naserbd2007@yahoo.com01716564956
116Capt. Mesbah Uddincaptmesbah@gmail.com01720692956
117Capt. Md. Mamunur Rashidcaptmmrashid17@gmail.com01714281815
118Capt. Md. Nurul Islamislamnatore@gmail.com0170845149
119Capt. Mohammed Kamruzzamancaptainzaman63@yahoo.com01715853897
120Capt. Sabbir Mahmoodsabbir.mahmood@gmail.com 01730446688
121Capt. Md. Kowser Habibkhabib@gmail.com01718545333
122Capt. Mazharul Huqcpt.mazhar@gmail.com01715028998
123Capt. Md Azizul Islamcapt.azizulislam@gmail.com01715063371
124Engr. Mohammed Motaher Hossain Chowdhurymotaher7862004@yahoo.com01827772039
125Capt. Mohammad Afjalur Rahmancapt.afjal@gmail.com01712533419
126Capt. A.H.M. Khairul Anamcapt.khairul@gmail.com01711481230
127Capt. Md. Fakhrul Amin Bhuiyancapt.fakhrul@gmail.com
01711447327
128Capt. Md. Ashraful Alamcapt.ashraf28th@yahoo.com01716645177
129Capt. Md. Nur Nabicapt.nurnabi200@gmail.com01706070823
130Capt. A.N.M. Shahab Uddinanmsuddin@yahoo.com0 1927625481
131Engr. Muhammed Azwaduzzaman Khanazwad.khan@gmail.com01817226680
132Capt. AKM Jashim Uddinbluemate@gmail.com01730009406
133Capt. MI Abdul Mannancaptmannan75@gmail.com01711191661
134Capt. Shahid Uddin Mahbubcaptsum2013@gmail.com01819-363265
135Engr. Nazrul Islam Majumdernazrul.cheng@gmail.com01922127270
136Capt. Md. Abdul Batencptbaten@gmail.com01914896172
137Capt. Nur Mohammadnur_4438@yahoo.com01819879460
138Capt. Mohammad Khorshedul Alamkhorshed34th@gmail.com01812510513
139Engr. Md. Rashedul Islamrashedulislam36@gmail.com01567970606
140Engr. Mohammad Shahinur Alammsalam2210@gmail.com01712655008
141Engr. Mahmudur Rahmanmahmud32nd@gmail.com01733625901
142Capt. Md. Shahjan Shirajcapt.msshiraj@gmail.com01912387795
143Engr. Mohammad Mahbubur Rahmanmahbub@hreasr.com01713187260
144Capt. Sudhanshu Bikash Debnathsbdnath@yahoo.com01715056589
145Capt. Sheikh Monir Ahmedmonirahmed2008@yahoo.com01711-735398
146Engr. Khaled Mahmoodmahmoodkhaled786@gmail.com01712247251
147Engr. Mostaque Mohammadmostaque.marine@gmail.com01715387700
148Capt. Reyad Mohammad Mustaqcaptreyadmustaq@gmail.com01767825004
149Engr. Md. Rashedul Amin01711470322
150Engr. Moin Ahmedmoinfakir1@gmail.com01706612598
151Engr. Mohiuddin Md. Jahedul Alamexaminer@marine.gov.my01716445088
152Engr. Shams Faruq Ibna Jalalishamsfaruq@gmail.com01711870906
153Capt. Shimul Dattashimuldatta16th@yahoo.com01760086086
154Engr. Mohammed Ferdous Hasanferdoushasan@yahoo.com01842456508
155Capt. Lalu Chowdhuryemu_sp@yahoo.com.sg01823715650
156Engr. Md. Humayun Kabir Chowdhurydehanarhan@gmail.com01727364401
157Capt. Mohiuddin Siddiquesiddiquearman@gmail.com01815712805
158Engr. Shaikh Iftekher Uddiniftekher27@yahoo.com01711265597
159Capt. Md. Mohiuddin. Siddiquesiddique2124@yahoo.com01815712805
160Capt. Mohammad Shafiqul IslamCapt.shafiq@yahoo.com01711720059
161Capt. SK Md. Riyadul Hasan Chowdhuryredu-chy@ymail.com01611472126
162Capt. Abdullah Al Mamunmamun22800@gmail.com01723451230
163Engr. Mohammed Shakhawat Hossenmshossen78@gmail.com01713162557
164Engr. Adil Md. Shafayet Hossainadil36th@gmail.com01819108687
165Engr. Md Ariful Hoquearif34th@gmail.com01712943873
166Capt.Mazedul Islamcaptmazed@gmail.com01746137998
167Capt. Mohammad Saifuddin Mehedimehedi2306@gmail.com01712935603
168Engr. Md Al Kabiralkabir633@gmail.com01733999835
169Captain Farman Ullah Ansaryfarman.ansary@gmail.com01531130566
170Capt. Md. Ranakul Islamranakulmariner@gmail.com01911258466
171Capt. Mohammed Alamgir Kabirkabir3890@gmail.com01757000155
Back to top